2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 3)

Course

เคมีทั่วไป 1

Course Code

2302111

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีทั่วไป 1 รหัสวิชา 2302111 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Username และ Password ของจุฬาฯ

Academic Year

2566/1

Course Semester

ภาคเรียนที่ 1

Share

COinS