2301105 แคลคูลัส 1 (Calculus I) (Sec 1)

Course

แคลคูลัส 1

Course Code

2301105

Item Type

Video Lecture

Description

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

ตอนที่ 1 (7 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 2 (9 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 3 (11 สิงหาคม 2566)

** วันที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

** วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ไม่มีการเรียนการสอน

ตอนที่ 4 (18 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 5 (21 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 6 (23 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 7 (25 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 8 (28 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 9 (30 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 10 (4 กันยายน 2566)

ตอนที่ 11 (6 กันยายน 2566)

ตอนที่ 12 (8 กันยายน 2566)

ตอนที่ 13 (13 กันยายน 2566)

ตอนที่ 14 (15 กันยายน 2566)

ตอนที่ 15 (18 กันยายน 2566)

ตอนที่ 16 (20 กันยายน 2566)

ตอนที่ 17 (2 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 18 (4 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 19 (9 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 20 (11 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 21 (16 ตุลาคม 2566) เสียงหายช่วงท้ายคลิป

ตอนที่ 22 (18 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 23 (20 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 24 (25 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 25 (27 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 26 (30 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 27 (1 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 28 (3 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 29 (6 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 30 (8 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 31 (10 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 32 (13 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 33 (15 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 34 (22 พฤศจิกายน 2566)

Academic Year

2566/1

This document is currently not available here.

Share

COinS