2302236 เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry) (Sec 1)

Course

เคมีฟิสิกัล

Course Code

2302236

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีฟิสิกัล รหัสวิชา 2302236 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

ตอนที่ 1 (16 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 2 (21 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 3 (23 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 4 (28 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 5 (30 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 6 (4 กันยายน 2566)

ตอนที่ 7 (6 กันยายน 2566)

ตอนที่ 8 (11 กันยายน 2566)

ตอนที่ 9 (13 กันยายน 2566)

ตอนที่ 10 (18 กันยายน 2566)

ตอนที่ 11 (20 กันยายน 2566)

ตอนที่ 12 (2 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 13 (4 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 14 (9 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 15 (11 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 16 (16 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 17 (18 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 18 (25 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 19 (30 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 20 (6 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 21 (8 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 22 (13 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 23 (15 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 24 (20 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 25 (22 พฤศจิกายน 2566)

Academic Year

2566/1

This document is currently not available here.

Share

COinS