2302299 อันตรายจากสารเคมีและการจัดการความปลอดภัย (Chemical Hazards And Safety Management) (Sec 1)

ธีรยุทธ วิไลวัลย์, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา อันตรายจากสารเคมีและการจัดการความปลอดภัย รหัสวิชา 2302299 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

ตอนที่ 1 (8 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 2 (15 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 3 (22 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 4 (29 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 5 (5 กันยายน 2566)

ตอนที่ 6 (12 กันยายน 2566)

ตอนที่ 7 (19 กันยายน 2566)

ตอนที่ 8 (3 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 9 (10 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 10 (17 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 11 (24 ตุลาคม 2566)