2302161 เคมีทั่วไป (General Chemistry) (Sec 1)

Course

เคมีทั่วไป

Course Code

2302161

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีทั่วไป รหัสวิชา 2302161 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Username และ Password ของจุฬาฯ

Academic Year

2566/1

Course Semester

ภาคเรียนที่ 1

Share

COinS