2302171 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Chemistry For Health Science) (Sec 1)

Course

เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course Code

2302171

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัสวิชา 2302171 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

ตอนที่ 1 (8 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 2 (10 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 3 (15 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 4 (22 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 5 (24 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 6 (29 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 7 (31 สิงหาคม 2566)

ตอนที่ 8 (5 กันยายน 2566)

ตอนที่ 9 (7 กันยายน 2566)

ตอนที่ 10 (12 กันยายน 2566)

ตอนที่ 11 (14 กันยายน 2566)

ตอนที่ 12 (19 กันยายน 2566)

ตอนที่ 13 (21 กันยายน 2566)

ตอนที่ 14 (3 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 15 (10 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 16 (12 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 17 (17 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 18 (19 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 19 (26 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 20 (31 ตุลาคม 2566)

ตอนที่ 21 (7 พฤศจิกายน 2566) ระบบเสียงมีปัญหาตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2.07 - 2.40

ตอนที่ 22 (9 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 23 (14 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 24 (16 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 25 (21 พฤศจิกายน 2566)

ตอนที่ 26 (23 พฤศจิกายน 2566)

Academic Year

2566/1

Course Semester

ภาคเรียนที่ 1

This document is currently not available here.

Share

COinS