2302127 เคมีทั่วไป (General Chemistry)

Course

เคมีทั่วไป

Course Code

2302127

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีทั่วไป รหัสวิชา 2302127 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีทั่วไป ตอนที่ 1

เคมีทั่วไป ตอนที่ 2

เคมีทั่วไป ตอนที่ 3

เคมีทั่วไป ตอนที่ 4

เคมีทั่วไป ตอนที่ 5

เคมีทั่วไป ตอนที่ 6

เคมีทั่วไป ตอนที่ 7

เคมีทั่วไป ตอนที่ 8

เคมีทั่วไป ตอนที่ 9

เคมีทั่วไป ตอนที่ 10

เคมีทั่วไป ตอนที่ 11

เคมีทั่วไป ตอนที่ 12

เคมีทั่วไป ตอนที่ 13

เคมีทั่วไป ตอนที่ 14

เคมีทั่วไป ตอนที่ 15

เคมีทั่วไป ตอนที่ 16

เคมีทั่วไป ตอนที่ 17

เคมีทั่วไป ตอนที่ 18

เคมีทั่วไป ตอนที่ 19

เคมีทั่วไป ตอนที่ 20

เคมีทั่วไป ตอนที่ 21

เคมีทั่วไป ตอนที่ 22

เคมีทั่วไป ตอนที่ 23

เคมีทั่วไป ตอนที่ 24

เคมีทั่วไป ตอนที่ 25

Academic Year

2565/2

Course Semester

ภาคเรียนที่ 2

This document is currently not available here.

Share

COinS