2302263 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I)

Course

เคมีอินทรีย์ 1

Course Code

2302263

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีอินทรีย์ 1 รหัสวิชา 2302263 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 1

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 2

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 3

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 4

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 5

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 6

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 7

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 8

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 9

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 10

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 11

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 12

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 13

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 14

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 15

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 16

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 17

เคมีอินทรีย์ 1 ตอนที่ 18

Academic Year

2565/2

This document is currently not available here.

Share

COinS