2302170 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

Course

เคมีอินทรีย์

Course Code

2302170

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีอินทรีย์ รหัสวิชา 2302170 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 1

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 2

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 3

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 4

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 5

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 6

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 7

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 8

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 9

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 10

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 11

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 12

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 13

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 14

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 15

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 16 (ไฟล์เสียงมีปัญหา วีดิโอมีเสียงบรรยายจนถึงนาทีที่ 24 )

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 17

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 18

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 19

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 20

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 21

เคมีอินทรีย์ ตอนที่ 22

Academic Year

2565/2

This document is currently not available here.

Share

COinS