2302272 เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)

Course

เคมีอินทรีย์ 2

Course Code

2302272

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีอินทรีย์ 2 รหัสวิชา 2302272 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 1

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 2

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 3

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 4

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 5

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 6 (ไฟล์บันทึกมีปัญหา ไม่สามารถรับชมได้)

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 7 (ไฟล์บันทึกมีปัญหา ไม่สามารถรับชมได้)

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 8

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 9

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 10

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 11

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 12

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 13

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 14

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 15

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 16

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 17

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 18

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 19

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 20

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 21

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 22

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 23

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 24 (ไฟล์บันทึกมีปัญหา ไม่สามารถรับชมได้)

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 25

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 26

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 27

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 28

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 29

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 30

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 31

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 32

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 33

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 34 (ไฟล์บันทึกไม่มีเสียง)

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 35

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 36

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 37

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 38

เคมีอินทรีย์ 2 ตอนที่ 39

Academic Year

2565/2

This document is currently not available here.

Share

COinS