2301658 การบริการกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management)

Course

การบริการกระบวนการธุรกิจ

Course Code

2301658

Item Type

Video Lecture

Description

วิดีโอบันทึกการเรียนการสอน เป็นลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือนำไปใช้เชิงพาณิชย์ อนุญาตสำหรับการศึกษาเท่านั้น

การบริการกระบวนการธุรกิจ BUS PROC MGT ตอนที่ 1

การบริการกระบวนการธุรกิจ BUS PROC MGT ตอนที่ 2

การบริการกระบวนการธุรกิจ BUS PROC MGT ตอนที่ 3

Academic Year

2562/2

Course Semester

ภาคเรียนที่ 2

This document is currently not available here.

Share

COinS