3105302 พยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2 (Veterinary Pathology II)

Lecturer

เยาวลักษณ์ ปัญญสิงห์, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
อารยา รัตนกถิกานนท์, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
คมกฤช เทียนคำ, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
อนุเทพ รังสีพิพัฒน์, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
ธีระ​ยุทธ​ แก้ว​อม​ต​วงศ์​, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
วิจิตร บรรลุนารา, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
Dr.Matthew C. Reed MAJ MIL USAMD-AFRIMS (US), ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
นพดล พิฬารัตน์, ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

Course

พยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2

Course Code

3105302

Item Type

Video Lecture

Description

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Username และ Password ของจุฬาฯ

อนุญาตการเข้าถึงเฉพาะประชาคมจุฬาฯ เท่านั้น

Academic Year

2563/2

Course Semester

ภาคเรียนที่ 2

Share

COinS