2302241 เคมีวิเคราะห์ 1 (Analytical Chemistry) (sec 1)

Course

เคมีวิเคราะห์

Course Code

2302241

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีวิเคราะห์ 1 รหัสวิชา 2302214 ตอนเรียนที่ 1 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 1

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 2

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 3

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 4

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 5

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 6

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 7

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 8

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 9

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 10

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 11

เคมีวิเคราะห์ ตอนที่ 12

Academic Year

2565/1

Course Semester

ภาคเรียนที่ 1

This document is currently not available here.

Share

COinS