2302169 เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ (Chemistry For Medical Students)

Course

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์

Course Code

2302169

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ รหัสวิชา 2302169 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 1

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 2

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 3

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 4

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 5

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 6

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 7

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 8

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 9

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 10

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 11

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 12

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 13

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 14

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 15

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 16

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 17

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 18

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 19

เคมีสำหรับนิสิตแพทย์ ตอนที่ 20

Academic Year

2565/1

Course Semester

ภาคเรียนที่ 1

This document is currently not available here.

Share

COinS