2302271 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I) (sec 2)

Course

เคมีอินทรีย์ 1

Course Code

2302271

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีอินทรีย์ รหัสวิชา 2302271 ตอนเรียนที่ 2 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 1

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 2

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 3

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 4

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 5

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 6

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 7

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 8

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 9

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 10

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 11

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 12

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 13

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 14

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 15

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 16

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 17

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 18

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 19

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 20

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 21

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 22

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 23

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 24

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 25

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 26

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 27

เคมีอินทรีย์ 1 (sec 2) ตอนที่ 28

Academic Year

2565/1

Course Semester

ภาคเรียนที่ 1

This document is currently not available here.

Share

COinS