2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 2, sec4)

Course

เคมีทั่วไป 1

Course Code

2302111

Item Type

Video Lecture

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีทั่วไป 1 รหัสวิชา 2302111 ตอนเรียนที่ 2 และตอนเรียนที่ 4 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 1

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 2

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 3

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 4

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 5

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 6

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 7

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 8

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 9

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 10

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 11

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 12

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 13

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 14

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 15

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 16

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 17

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 18

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 19

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 20

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 21

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 22

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 23

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 24

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 25

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 26

เคมีทั่วไป 1 (sec 4) ตอนที่ 27

Academic Year

2565/1

Course Semester

ภาคเรียนที่ 1

This document is currently not available here.

Share

COinS