2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 1, sec 3)

Course

เคมีทั่วไป 1

Course Code

2302111

Item Type

Video Lecture

Academic Year

2565/1

Course Semester

ภาคเรียนที่ 1

Comments

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีทั่วไป 1 รหัสวิชา 2302111 ตอนเรียนที่ 1 และตอนเรียนที่ 3 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 1

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 2

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 3

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 4

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 5

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 6

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 7

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 8

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 9

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 10

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 11

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 12

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 13

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 14

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 15

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 16

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 17

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 18

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 19

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 20

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 21

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 22

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 23

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 24

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 25

เคมีทั่วไป1 (Sec1) ตอนที่ 26

This document is currently not available here.

Share

COinS