•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 33, Issue 10 (1989) October 1989

Editorial

Articles

PDF

กายวิภาคของเส้นประสาทมีเดียนในบริเวณอุโมงค์ข้อมือ
ธันวา ตันสถิตย์, อี๊ด ลอประยูร, and วิไล ชินธเนศ

PDF

บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่
โชติ วีระวงษ์, ราตรี สุดทรวง, and ประสาน ธรรมอุปกรณ์วิไล ชินธเนศ

Case Report

PDF

Ultrasound diagnosis of hepatic mass in infancyand childhood
Darunee Boonjunwetwat and Surang Suphanich

Review Article

PDF

ประสาทสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ
ราตรี สุดทรวง and จุไรพร สมบุญวงศ์

Special Article