•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

น้ำเชื้อควายปลักที่รีดได้จากการใช้ควายเมียที่กำลังเป็นสัดหรือไม่เป็นสัดเป็นตัวล่อ มีคุณภาพต่าง ๆ คล้ายคลึงกับการใช้ควายปลักตัวผู้เป็นตัวล่อ นอกจากนี้ควายปลักผู้ ยังเป็นตัวล่อสำหรับการรีดน้ำเชื้อวัวได้ดีเช่นกัน ส่วนควายปลักผู้จะไม่ยอมขึ้นทับวัวผู้หรือเมียที่ใช้เป็นตัวล่อ

First Page

150

Last Page

155

COinS