•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การศึกษาลักษณะทางด้านกายวิภาคของข้อต่อขาหน้าและขาหลังของม้า วัว และควายนั้นมีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรคกระดูกและงานด้านศัลยกรรม การศึกษาครั้งนี้แทนที่จะศึกษาจากกระดูกที่ยึดติดทั้งตัว ได้มีการพัฒนาโดยแยกกระดูกแต่ละชิ้นอย่างอิสระในแต่ละข้อต่อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนกระดูกแต่ละชิ้นและการขนย้าย ข้อเท้าขาหน้าม้า ใช้เชือก 5 เส้น ส่วนในวัวและควายใช้เชือก 4 เส้น ข้อเท้าขาหลังใช้เชือก 4 เส้นในสัตว์ทั้ง 3 ชนิด การศึกษาด้วยวิธีนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายรูปร่างและตําแหน่งของกระดูกได้อย่างอิสระและช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อต่อได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการทาสีบนกระดูกเพื่อใช้แทนเอ็นยึดระหว่างกระดูก

First Page

351

Last Page

364

COinS