•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การสำรวจภาวะการติดเชื้อ bovine leukemia virus ด้วยวิธีอการ์เจลอิมมูโนดิฟฟิวชั่น โดยเก็บตัวอย่างเลือดโคนมใน 10 จังหวัดในเขตภาคกลาง โดยสุ่มตัวอย่างจากโคนมที่สภาพภายนอกปกติ พบว่า 222 ตัวจากทั้งหมด 1,658 ตัวให้ผลบวก คิดเป็น 13.39% จังหวัดที่ให้ผลบวกมากที่สุด คือลพบุรี (26.90%) นอกจากนี้ได้ทำการทดสอบกลุ่มโคนำเข้า จากประเทศออสเตรเลีย เม็กซิโกและคอสตาริกา พบโคที่ให้ผลบวกคิดเป็น 0.4%

First Page

211

Last Page

216

Share

COinS