•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การนำโคซึ่งไม่ได้รับทดสอบวัณโรคให้แน่นอน เข้าในฟาร์มเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้เกิดการ ระบาดของวัณโรค จากการศึกษาทดสอบวัณโรคโดยฉีด ทูเบอร์คิวลิน (Tuberculin) เข้าผิวหนังที่หัวไหล่ ( prescapular Region) 5 ครั้ง ในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน ปรากฏว่าโคบางตัวในครั้งแรก ๆ ของการทดสอบ สงสัยจะเป็นวัณโรค แต่เมื่อตรวจซ้ำปรากฏว่าปฏิกริยาที่มีต่อทูเบอร์คิวลินกลับหายไป ซึ่งทำให้เข้าใจว่า สัตว์อาจจะไม่เป็นโรคนี้ บางตัวการตรวจระยะแรกไม่บ่งชี้ว่าจะเป็นวัณโรคแต่กลับแสดงปฏิกริยาต่อ ทูเบอร์คิวลิน ในระยะหลัง ๆ ซึ่งแสดงว่าสัตว์เป็นวัณโรค เมื่อศึกษาถึงการเปรียบเทียบของการตรวจ วัณโรคด้วยวิธีฉีดทูเบอร์คิวลินเข้าผิวหนังที่หัวไหล่ (prescapular) และที่ใต้โคนหาง (caudal fold) ได้ผลตรงกันในบางราย และขัดแย้งกันในหลายราย ส่วนสัตว์ที่แสดงปฏิกริยาต่อทูเบอร์คิวลินอย่างเด่นชัด ที่ทั้งสองตำแหน่ง เมื่อผ่าซากจะเห็นว่าสัตว์เป็นวัณโรคจริง ๆ โดยพบพยาธิสภาพของวัณโรคตามต่อมน้ำเหลือง

DOI

10.56808/2985-1130.1189

First Page

95

Last Page

102

Share

COinS