•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การสำรวจค่านิยมในการบริโภคน้ำนมสดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 4027 คน เป็นนักเรียนชายร้อยละ 52.1 และนักเรียนหญิงร้อยละ 47.9 จากโรงเรียนหลวง และโรงเรียนราษฎร์ในกรุงเทพมหานครจำนวน 10 เขต พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับค่าอาหารกลางวันเฉลี่ยวันละ 15 บาท มีนักเรียนเพียงร้อยละ 34.7 เท่านั้น เลือกดื่มนมเป็นอันดับ 1 จากนักเรียนที่ดื่มนมร้อยละ 91.1 เหตุที่ดื่มนมเพราะทราบว่านมมีประโยชน์ต่อร่างกาย การที่ทางบ้านดื่มนมมีผลทำให้นักเรียนดื่มนมด้วย นักเรียนที่ไม่ดื่มนมประมาณร้อยละ 50 ให้เหตุผลว่าไม่ชอบกลิ่นรสและร้อยละ 20 ตอบว่าราคาแพงเกินไป

DOI

10.56808/2985-1130.1470

First Page

243

Last Page

251

Share

COinS