•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการประยุกต์ใช้ขนาดของยา Flumequine ต่อเชื้อ Aeromonas salmonicida ในปลาเทร้าต่อปลาช่อนที่เป็นโรคระบาดในช่วงต้นปี พ.ศ. 2527 พบว่าการใช้ยา Flumequine ขนาด 12 มก. ต่อขนาดปลา 1 กก. กินติดต่อกัน 7 วัน จะช่วยให้ลดอัตราการตายของปลาช่อนอย่างน่าพอใจ นอกจากการให้โดยการกินแล้วการใช้ยาชนิดนี้ขนาด 10 ppm ละลายลงในน้ํา สามารถทําให้ลดอัตราการตายของปลาสวยงามโดยเฉพาะของปลาสวายเผือกอย่างรวดเร็ว สำหรับการศึกษาความไวของยาต่อเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากปลาป่วยจำนวน 77 เสตรน พบว่าให้ผลไวต่อเชื้อดีที่สุด 62.4% ไวต่อเชื้อปานกลาง 31.1% และไม่ไวต่อเชื้อเลย 6.5%

First Page

147

Last Page

157

Share

COinS