•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

รายงานการพบก้อนนิ่วขนาด 10 x 14 x 3 มม. ในกระเพาะปัสสาวะแมวเพศผู้ ร่วมกับก้อนนิ่วในท่อนำน้ำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะขนาดเท่ากับเม็ดทราย หลังจาก ผ่าตัดรักษาแล้วประมาณ 6 เดือน แมวกลับแสดงอาการขึ้นมาใหม่อีกและตรวจพบก้อนนิ่วขนาด 4 X 4 X 3 - 5 X 5 X 3 มม. ในกระเพาะปัสสาวะโดยไม่พบนิ่วในท่อนำน้ำปัสสาวะเลย จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าก้อนนิ่วประกอบด้วยสารจำพวกฟอสเฟท และไม่พบเชื้อแบคทีเรียในน้ำปัสสาวะทั้งสองครั้ง

First Page

299

Last Page

306

COinS