•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการตรวจโคพื้นเมือง 2 รายในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแสดง อาการคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะปัสสาวะเป็นสีเข้ม โดยการทําฟิล์มเลือดบาง ย้อมด้วยสี ยิมซ่าและตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบเชื้อ Babesia sp. ซึ่งมีลักษณะคล้าย Babesia bigemina ในเม็ดเลือดแดงทั้ง 2 ราย โครายหนึ่งตายก่อนได้รับการรักษาเฉพาะโรค อีกรายหนึ่งหายป่วยหลังจากรักษาด้วย Imidocarb dipropionate

DOI

10.56808/2985-1130.1172

First Page

190

Last Page

193

Share

COinS