•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

รายงานการรักษาโรคขนตาขึ้นผิดที่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแผลหลุมที่กระจกตา โดยการตัดบางส่วนของขอบตาตรงบริเวณที่ขนตาขึ้นผิดที่ออก

DOI

10.56808/2985-1130.1154

First Page

55

Last Page

60

Share

COinS