•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

Atypical Mycobacteria เป็นเชื้อ Acid-fast จัดอยู่ในพวกเดียวกับเชื้อวัณโรค ทำให้เกิด โรคผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มหรือแผลเรื้อรังในคนและสัตว์ อาจทำให้เกิดโรคคล้ายวัณโรคในคน เชื้อนี้เข้าใจกันว่ามีบทบาทใน "ปฏิกิริยาทับชนิด" (cross reation) กับทูเบอร์ดิวของวัวและไก่ จึงได้มีผู้ค้นคว้าหาแล่งที่มาของเชื้อนี้ ส่วนที่ว่าเชื้อเหล่านี้จะมีบทบาทดังกล่าวมาแล้วหรือไม่นั้น ก็ยังไม่มีการสรุปยืนยัน ผู้เขียนได้พบว่า เชื้อนี้พบได้ทั่วไปในดินและน้ำของนครโคเปนเฮเกน เดนมาร์คส่วนใหญ่เป็นพวก "เจริญเร็ว" (Runyon' s group IV) แบ่งออกได้เป็นสามพวกย่อยโดยอาศัยลักษณะการให้สีและอิทธิพลของแสงสว่างที่มีต่อเชื้อ ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเชื้อนี้อย่างละเอียดทางรูปร่างการเจริญเติบโต และคุณสมบัติทางชีวเคมีบางอย่าง

First Page

137

Last Page

146

COinS