•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Miscellaneous

Original articles

PDF

การตอบสนองของประสาทฟันของเด็กที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารตะกั่วเป็นพิษ
นารี บุญภิรักษ์, สิริมา สุตรา, ดอลลี่ เมธาธราธิป, วสันต์ ตันติวิภาวิน, and เสงี่ยม ลิมพะสุต

PDF

ฟันปลอมสวิงล็อค
โสภี ชาติสุทธิพันธุ์