•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Original articles

PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างใบหน้ากับขอบเขตรูปร่าง ของฟันหน้ากลางบนสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกฟันหน้า
ศุภบูรณ์ บุรณเวช, สุชาติ ตั้งจิตดำรงรัตน์, มณีพรรณ กิมทอง, and วีณา ลีลาพรรณ

PDF

สันเหงือกด้านใกล้ลิ้น : ตำแหน่งที่วางส่วนโยงหลัก
โสภี ชาติสุทธิพันธุ์ and นำชัย สุขสันติสกุลชัย

PDF

ไทเทเนียมกับงานทันตกรรมรากเทียม
อุไรรัตน์ อัคราทิตย์ and รัชภาส พานิชอัตรา

PDF

สีของพอร์ซเลนครอบฟันหน้า
ภัทรพร สิทธิพันธุ์ and โกเมศ สัมฤทธิเวช