•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการศึกษาวิการที่ปอดกระบือ 15 วิการจากโรงฆ่าสัตว์กล้วยน้ำไทย กทม. พบว่า วิการเหล่านี้ กระจายอยู่ที่ diaphragmatic lobes ทุกราย การวินิจฉัยว่าเป็นวิการ ของพยาธิใบไม้ตับ อาศัยการคลำและผ่าดู จะมี pigments สีน้ำตาลเข้ม และมักพบมีตัวพยาธิ ใบไม้ตับขนาดเล็กที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เห็น ขนาดของตัวพยาธิใบไม้ตับที่พบที่ปอด ตัวขนาดเล็กกว่า ขนาดโดยเฉลี่ยของตัวที่อยู่ในท่อน้ำดีของตับและไม่พบอวัยวะเพศแต่อย่างใด ลักษณะของวิการเป็นแบบแกรนนูโลมาที่แอคทีฟ (active granuloma) ซึ่งมีทางเลือดออกตรงกลาง (hemorrhagic tract) และมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยู่รอบ ๆ เป็นจำนวนน้อย เนื้อปอดบริเวณ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบ subacute ไปจนถึง chronic bronchopneumonia มีเยื่อเกี่ยว พันแทรกเข้าไปอยู่ใน alveoli เป็นบางแห่ง จากการย้อมสีพิเศษทางฮิสโตเคมีพบว่า fluke pigments มีคุณสมบัติคล้าย hemosiderin

First Page

206

Last Page

216

COinS