•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

โคพ่อพันธุ์ซานต้า เกอร์ทรูดิส จำนวน 6 ตัว ได้รับการผ่าตัดแก้ไขการปลิ้น และอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุหนังหุ้มลึงค์ โดยเหลือส่วนเยื่อบุหนังหุ้มลึงค์เอาไว้ให้มากที่สุด การ การปิดแผลโดยเย็บเยื่อเมือกให้ติดกับผิวหนังหลังจากเปิดปลายเยื่อเมือกเป็นรูปตัว V- หัวกลับ ให้ผลในการรักษาได้ดีกว่าการปิดแผลเป็นรูปวงกลม

First Page

1

Last Page

11

COinS