•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

แมวไทยจำนวน 9 ตัว แบ่งเป็นกลุ่ม ควบคุม (3 ตัว) และกลุ่มทดลอง (6 ตัว) ทำการทดลองให้แมวได้รับเชื้อ Trypanosoma evansi ด้วยวิธีฉีดเข้าใต้ผิวหนังและ วิธีให้กิน สามารถตรวจพบเชื้อในกระแสเลือดได้ภายใน 2-4 วัน และ 5 วัน ตามลำดับ แมวที่เป็นโรคเซอราแสดงอาการที่สำคัญทางคลีนิก ได้แก่ อาการไข้ขึ้น ๆ ลง ๆ ซึม เบื่ออาหาร ผอมแห้ง ขนร่วงหลุดง่าย เยื่อเมือกซีดจางหรือเหลือง เยื่อตาอักเสบ นัยน์ตา ขุ่นขาว บวมน้ำใต้ผิวหนังบริเวณหน้า ขา และที่อื่น ๆ แท้งลูก ชักเกร็ง และตายในที่สุด

First Page

349

Last Page

364

COinS