•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ปัจจุบันเทคโนโลยีย้ายฝากตัวอ่อนได้เข้ามามีบทบาทต่อการเพิ่มผลผลิตในวงการปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโค, แพะ, แกะ, และม้า เป็นต้น ด้วยเหตุที่การย้ายฝาก ตัวอ่อนสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสัตว์ที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศได้ในระยะเวลารวดเร็วที่สุด ในขณะนี้ ฉะนั้นจึงควรพิจารณากันถึงประวัติความเป็นมาของการศึกษาวิจัยการย้ายฝากตัวอ่อน ว่าเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อไร กว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ดีในปัจจุบันและแนวโน้ม ในอนาคตจะพัฒนาไปอย่างไรบ้าง การย้ายฝากตัวอ่อนมิได้เป็นเทคโนโลยีเริ่มพัฒนากันในปัจจุบันแต่เป็นวิชาการที่ เริ่มต้นกันมาไม่น้อยกว่า 95 ปี มีรายงานการย้ายฝากตัวอ่อนเป็นครั้งแรกของโลกโดย Heape (1890) นักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งทําการศึกษาวิจัย อยู่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้ดูดตัวอ่อนจากกระต่ายตัวให้ แล้วย้ายฝากตัวอ่อนให้กระต่ายตัวรับ (Donor) (Recipient) ในวันที่ 27 เมษายน 2433 ในที่สุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2433 กระต่ายตัวรับได้คลอดลูกออก มา 1 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์ปกติ หลังจากนั้น Heape ได้พยายามศึกษาวิจัยต่อมาแต่การทดลอง ส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากการตายของตัวรับอันมีสาเหตุมาจากการทําให้กระต่ายสลบโดยใช้คลอโรฟอร์มและกระต่ายไม่สมบูรณ์พันธุ์ อย่างไรก็ตามเขาก็ประสบความสำเร็จอีก ครั้งโดยได้ลูกกระต่ายออกมา 8 ตัว แต่มีเพียง 1 ตัวเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตรอดมาได้ (Heape, 1897)

First Page

258

Last Page

269

COinS