•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

นกกระทา ฝูงหนึ่ง อายุประมาณ 1 ปี แสดงอาการป่วย มีอาการซึม ไม่กินอาหารและน้ำ ถ่ายอุจจาระเป็นสีขาว บางตัวแสดงอาการทางประสาท จากการผ่าซากพบถุงลมขุ่น บางตัวพบไข่แดงแตกในช่องท้อง จากการแยกเชื้อโดยใช้หลอดลม ปอด และไต บดฉีด เข้าไข่ไก่ฟักอายุ 10 วัน ทําให้ได้ฟักตาย จากการทดสอบด้วย HA และ HI tests พิสูจน์ ได้ว่านกกระทาฝูงนี้ป่วยด้วยโรคนิวคาสเซิล

Publisher

Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University

First Page

189

Last Page

193

Share

COinS