•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

นกกระทา ฝูงหนึ่ง อายุประมาณ 1 ปี แสดงอาการป่วย มีอาการซึม ไม่กินอาหารและน้ำ ถ่ายอุจจาระเป็นสีขาว บางตัวแสดงอาการทางประสาท จากการผ่าซากพบถุงลมขุ่น บางตัวพบไข่แดงแตกในช่องท้อง จากการแยกเชื้อโดยใช้หลอดลม ปอด และไต บดฉีด เข้าไข่ไก่ฟักอายุ 10 วัน ทําให้ได้ฟักตาย จากการทดสอบด้วย HA และ HI tests พิสูจน์ ได้ว่านกกระทาฝูงนี้ป่วยด้วยโรคนิวคาสเซิล

First Page

189

Last Page

193

COinS