•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการศึกษาหาสาเหตุของโรคโดยการใช้วิธีทาง ซีโรโลยี และการเพาะเชื้อ ในไก่กระทงจำนวน 25 เล้า ซึ่งแสดงอาการเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ มีวิการที่เห็นได้ชัด คือ การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ, ตับและปอด และการอักเสบของถุงลม ผลการศึกษา พบว่าไก่เป็นโรคติดเชื้อ มัยโคพลาสม่า กัลลิเซพติคุ่ม จำนวน 2 เล้า ส่วนไก่อีก 23 เล้าเป็น โรคติดเชื้อ อี โคลัย ลักษณะวิการของโรคซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อทั้งสองชนิดนี้จะไม่แตกต่างกัน สำหรับผลการตรวจทางแอ๊คกลูติเนชั่น และฮีแม็คกลูติเนชั่น-อินฮิบิชั่น จะสอดคล้องกับการพบเชื้อ มัยโคพลาสม่า กัลลิเซพติคุ่ม

First Page

131

Last Page

144

COinS