•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ลูกไก่อายุ 3 สัปดาห์ ของท่าพระฟาร์ม, ไก่ไข่อายุ 8 เดือนของฟาร์ม ทุ่งสร้าง, ห่านอายุ 2 ปี ของสำนักงานโครงการพัฒนาปศุสัตว์ และ เป็ดอายุ 3 เดือน ของฟาร์มนายโอฬาร อร่ามกุล ในเขตอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ได้ส่งไปยังศูนย์วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการชันสูตรโรค ได้ทำการศึกษา ประวัติ และอาการสัตว์ป่วย, ผ่าซากตรวจวิการด้วยตาเปล่า, ตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และทางจุลชีววิทยา โดยการเพาะแยกเชื้อ ซึ่งพบเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัส ฟูมิเกตัส (Aspergillus fumigatus) จากอวัยวะภายใน หลายตัวอย่าง

First Page

140

Last Page

145

COinS