•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการหาค่านิวตราไลซึงแอนติบอดี้ (Neutralizing antibodies) ของ สุนัข 6 ตัว โค 10 ตัว กระบือ 5 ตัว และแม่มาอีก 1 ตัว ซึ่งสัมผัสกับโรคพิษสุนัขบ้ามา แล้วและได้รับการฉีดวัดซีนเชื้อเป็น 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 4 วัน พบว่าค่านิวตราไลซึงแอนติบอดี้ในสัตว์เมื่อได้รับวัคซีนครบ 4 เข็มแล้ว เป็นเวลา 1 เดือน จะมีระดับค่านิวตราไลซึงแอนติบอดี้สูงกว่าก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน และจากการกักสัตว์ไว้ดูอาการ 6 เดือน ก็ไม่ปรากฏว่าสัตว์ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเหล่านี้แสดงอาการป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

First Page

278

Last Page

283

COinS