•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การตรวจไก่พื้นเมือง 3 ฝูงจากจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช ซึ่งแสดง อาการหงอยซึมด้วยวิธีต่าง ๆ ๆ การทําฟิล์มเลือดบางและย้อมด้วยสีพิม พบ gametocytes ของ Leucocytozoon sp. ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็น Leucocytozoon sabrazesi ถึง 83.3% (30736)

First Page

32

Last Page

38

COinS