•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Miscellaneous

Original articles

PDF

กลูตาราลดีไฮด์กับการทําความสะอาดเครื่องมือทันตกรรม
พวงเพ็ชร เดชะประทุมวัน, กรรณิการ์ มิคะเสน, and พอใจ เรืองศรี

PDF

ผลการรักษาไทรเจมินาล นิวราลเจียโดยการผ่าตัด
สุจิตรา วงศ์ทองศรี and พรรณี สุ่มสวัสดิ์

PDF

การศึกษาแนวโน้มของงานบริการทันตกรรม ของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
บัณฑิต กิจชนะพานิชย์, อัจฉรา ชัยวัฒน์, and โฉมไฉไล แสงรัษฏ์

Review article